* Tài Khoản trong nước:

Tên Tài Khoản: MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG PHÚC LÂM

Số tài khoản: 0401001405346 tại Ngân Hàng Vietcombank

Phòng giao dịch Lộc An thuộc chi nhánh Nhơn Trạch.

* Tài Khoản nhận ngoại tệ: MAI AM TINH THUONG PHUC LAM

0401371405347 Mã: BFTVVNVX